برگزاری کارگاه های تخصصی ویژه

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و صنایع وابسته تهران

هداف اجرای کارگاه‌های آموزشی
  • ارتقای دانش و مهارت شرکت‌کنندگان در زمینه‌ای خاص مرتبط باصنعت در و پنجره و صنایع وابسته
  • آموزش مباحث مورد نیاز بر توسعه کسب و کار در حوزه تخصصی

تأثیرات کارگاه‌های آموزشی
  • دانش‌افزایی، مهارت‌آموزی و تغییر نگرش بازدید‌کنندگان
  • یافتن راه حل مناسب برای تبلیغ ارزش‌ها از طریق همکاری، بحث و گفت‌وگو
  • تبادل نظر و تجربه‌ها بین بازدیدکنندگان

تصاویر کارگاه آموزشی