نمایشگاه های پیش رو تقویم نمایشگاهی

نام نمایشگاه :

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران


محل نمایشگاه :

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران


تاریخ برگزاری :

16 تا 19 اردیبهشت 1397