آخرین پروژه ها

خدماتی که گروه چکامه ارائه می دهد :

  • برنامه ریزی، مشاوره و اجرای نمایشگاه ها
  • طراحی فضاسازی و چیدمان غرفه های نمایشگاهی
  • طراحی و ساخت استندهای نمایشگاهی و فروشگاهی
  • طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی
  • تورهای تخصصی و تجاری
  • کارگاه های آموزشی تخصصی
  • تحقیقات بازار و فروش
اطلاعات بیشتر

تعداد پروژه های انجام شده

برنامه ریزی، مشاوره و اجرای نمایشگاه ها
طراحی فضاسازی و چیدمان غرفه های نمایشگاهی
طراحی و ساخت استندهای نمایشگاهی و فروشگاهی
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

برخی از مشتریان ما لیست کامل مشتریان