طراحی ، فضا سازی و چیدمان غرفه شرکت پاناسونیک / آذر 1393

(نمایشگاه بین المللی الکامپ) تهران

مرحله اجرا :