طراحی، ساخت و چیدمان غرفه های گروه مخابرات ایران بیش از 3000 متر مربع فضا

- شرکت کابل شهید قندی

- شرکت نوران

- شرکت مخابرات ایران

- شرکت خدمات اول مخابرات

- شرکت تالیا

- شرکت پرتو داده

- شرکت آی سیما

- شرکت تله پرومو

- شبکه شوما

- گروه ضحی

- شرکت مخابرات تهران

-  ICT PRESS

- ماهنامه خبری پیوست

- Qmery

- ثامن سپهر کیش

 - فناوران اطلاعات

- سیتنا

3D :

مرحله اجرا :