ایران تلکام 2015 : برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی مخابرات ایران توسط شرکت نوای چکامه + مصاحبه صوتی


ICTPRESS - کارگاه های آموزشی تخصصی شرکت مخابرات ایران در شانزدهمین نمایشگاه ایران تلکام در سالن 6 نمایشگاه با موضوعات متنوع به همت شرکت نوای چکامه به مدیرعاملی مهندس سیدعلیرضا پیشگویی مشاور نمایشگاهی و نماینده تام الاختیار گروه مخابرات ایران در ایران تلکام 2015 برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS مستقر در محل برگزاری نمایشگاه ایران تلکام 2015 ، مهندس محمد حسین نیک اختر مدیر ارتباطات و بازاریابی شرکت نوای چکامه در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری فناوری نوین به ارائه توضیحاتی در خصوص مفاهیم ارائه شده در کارگاه ها و نحوه برنامه ریزی در شرکت نوای چکامه با خدمات متنوع پرداخت.
وی گفت: کارگاه ها با موضوعات مختلفی چون FTTH ، اینترنت باند پهن Mbps + 20 و LTE ثابت و WiFi Offloading برای مخاطبان ارائه شده است.

تصویر فوق: از سمت راست محمد فواد رحمان سرشت مدیرمسئول شبکه خبری فناوری نوین،مهندس سیدعلیرضا پیشگویی مدیرعامل شرکت نوای چکامه ( مشاور نمایشگاهی و نماینده تام الاختیار گروه مخابرات ایران در ایران تلکام 2015 ) و مهندس نیک اختر مدیر ارتباطات و بازاریابی شرکت نوای چکامه

تصویر فوق مهندس نیک اختر در حال گفتگو با مدیرمسئول ICTPRESS در نمایشگاه تلکام 94

در ادامه صحبت های کامل وی را در فایل صوتی پیوست بشنوید:

دانلود فایل صوتی