نظارت برطراحی، فضا سازی و چیدمان سالن های  همراه اول و گروه مخابرات ایران     

(متراژ7000مترمربع شامل سالن های 7،6 ،25  و فضای باز )  / مهر 1393     

(نمایشگاه بین المللی تله کام ) تهران

مرحله اجرا :