عصر نمایشگاه- رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان از برگزاری اولین نمایشگاه ملی تخصصی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژی در اهواز خبر داد.به گزارش پایگاه خبری «عصرنمایشگاه» به نقل از  شاتا ؛حسن زاده افزود : این سازمان با همکاری نمایشگاه بین المللی استان خوزستان در نظر دارد با همیاری نهادها و صنایع بزرگ استان اولین نمایشگاه تخصصی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژی HSEE و دومین نمایشگاه مدیریت بحران، محیط زیست و صنعت پاک را در تاریخ 15 الی 18 مهرماه 96 در استان خوزستان – اهواز و در محل نمایشگاههای بین المللی برگزار نماید.