عصر نمایشگاه- دوازدهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ در آبان ماه برگزار می گردد.به گزارش پایگاه خبری «عصرنمایشگاه»؛ این نمایشگاه همزمان با دومین نمایشگاه آموزشی و خدمات آموزشی از تاریخ 1الی 5 آبان در نمایشگاه بین المللی  همدان برگزار می گردد.