عصر نمایشگاه- دوازدهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ هم زمان با دومین نمایشگاه آموزشی و خدمات آموزشی در آبان ماه برگزار می شود.دوازدهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ هم زمان با دومین نمایشگاه آموزشی و خدمات آموزشی از یکم تا پنجم آبان ماه برگزار خواهد شد.جهت ثبت نام  و دریافت اطلاعات با شماره های ستاد اجرایی تماس حاصل نمایید.32546746