عصر نمایشگاه- هشتمین نمایشگاه کار در مهر ماه برگزار می گردد.به گزارش پایگاه خبری «عصرنمایشگاه»، این نمایشگاه از تاریخ 16الی 18 مهر ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد.