عصر نمایشگاه- دومین نمایشگاه تاسیسات ، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی در آبان ماه برگزار می گردد.به گزارش پایگاه خبری «عصرنمایشگاه»،این نمایشگاه از تاریخ 2الی 5 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می گردد.